+A A A-
Menu

Zasoby

Katalog NIZP-PZH

Bazy danych dostępne w NIZP-PZH

Proquest

Tez-MeSH

Wirtualna Biblioteka Nauki

Zbiory

Księgozbiór liczy – 38.094 wol. książek (znaczna część w jęz. ang.), ponad 120 tytułów czasopism zagranicznych i polskich (ok. 10 000 woluminów), bibliografia i zbiory publikacji PZH od 1918 w wersji papierowej, publikacje PZH od 1999 roku (wersja elektroniczna w budowie), rękopisy (ponad 900). Katalog kartkowy książek, czasopism i prac doktorskich Czasopisma polskie

 • Acta Biochimica Polonica
 • Acta Haematologica Polonica
 • Annales of Parasitology
 • Analityka Nauka i Praktyka
 • Aura
 • Badanie i Diagnoza
 • Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna
 • Bezpieczeństwo Pracy
 • Bromatologia i Chemia Toksykologiczna
 • Buchalter
 • Chemia Analityczna
 • Chłodnictwo i Klimatyzacja
 • Człowiek i Środowisko
 • Diagnostyka Laboratoryjna
 • Ecohydrology and Hydrobiology
 • Ekologia Polska
 • Gaz, Woda i Technika Sanitarna
 • Gazeta Prawna
 • Gospodarka Mięsna
 • Gospodarka Wodna
 • Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia
 • Medycyna Pracy
 • Medycyna Praktyczna
 • Medycyna Środowiskowa
 • Medycyna Weterynaryjna
 • Monitor Polski
 • Nauka
 • Nukleonika
 • Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
 • Ochrona Pracy
 • Ochrona Środowiska
 • Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych
 • Opakowanie
 • Pediatria Polska
 • Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
 • Polish Journal of Ecology
 • Polish Journal of Entomology
 • Polish Journal of Food and Nutrition Sciences
 • Polish Journal of Microbiology
 • Polish Journal of Pathology
 • Polski Merkuriusz Lekarski
 • Polskie Pismo Entomologiczne
 • Postępy Biochemii
 • Postępy Biologii Komórki
 • Postępy Mikrobiologii
 • Praca i Zabezpieczenie Społeczne
 • Problemy Higieny i Epidemiologii
 • Przegląd Epidemiologiczny
 • Przegląd Gastronomiczny
 • Przegląd Papierniczy
 • Przegląd Piekarski i Cukierniczy
 • Przegląd Zbożowo-Młynarski
 • Przemysł Spożywczy
 • Przemysł Chemiczny
 • Przyjaciel przy Pracy
 • Puls Medycyny
 • Reumatologia
 • Roczniki PZH
 • Służba Pracownicza
 • Służba Zdrowia
 • Świat Nauki
 • Wiadomości Ekologiczne
 • Wiadomości Parazytologiczne
 • Wiedza i Życie
 • Zakażenia
 • Zdrowie Publiczne
 • Żywienie Człowieka i Metabolizm

Czasopisma zagraniczne

 1. Abstracts on Hygiene and Communicable Diseases
 2. Acta Medica et Biologica
 3. Acta Medica Nagasakiensia
 4. American Journal of Epidemiology
 5. Annual Reports of the Research Inst. For Microbial Diseases Osaka Univ.
 6. Biologicals
 7. Bulletin of the Tokyo Medical and Dental Uniwersity
 8. Bulletin of WHO
 9. Bundesgesundheitsblatt
 10. Ceskoslovenska Hygiena
 11. Clinical and Experimental Immunology
 12. Emerging Infectious Diseases
 13. Epidemiology and Infectious
 14. Epidemiology and Infection
 15. Folia Parasitologica
 16. Food and Chemical Toxicology
 17. Fukushima Journal of Medical Science
 18. Health Physics
 19. Health Promotion International
 20. Heibad and Kurort
 21. Indoor Air
 22. Infection and Immunity
 23. International Journal of Antimicrobial Agents
 24. Japanese Journal of Antibiotics
 25. Journal of Association Official Analistical Chem.
 26. Journal of Clinical Microbiology
 27. Journal of Epidemiology and Community Health
 28. Journal of Environmental Radioactivity
 29. Journal of General Virology
 30. Journal of Medical Microbiology
 31. Microbiologicnyj śurnal
 32. Mitteilungen aus dem Gebiete Lebensmittel, Untersuchung und Hygiene
 33. New England Journal of Medicine
 34. Physikalische Medizin, Rehabilit., Kurortmedizin
 35. Radioactivity Survey Data in Japan
 36. Romanian Archives of Microbiology and Immunology
 37. Tropical Diseases Bulletin
 38. Vaccine