+A A A-

Program szkoleń

Szkolenia przeznaczone są dla pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej i innych instytucji gromadzących udostępniających swoje dane na rzecz bezpieczeństwa żywności. Głównym celem szkoleń jest przekazanie umiejętności gromadzenia danych za pośrednictwem nowego (aktualnie tworzonego) systemu wykorzystującego witrynę internetową. Szkolenia mają przygotować również do przeprowadzenia szkoleń kaskadowych – przeszkolenia większej liczby pracowników przez osoby uczestniczące w szkoleniach w NIZP-PZH.

Celem szkolenia jest także przekazanie wiedzy na temat wdrażanego obecnie w UE Europejskiego Systemu Klasyfikacji Żywności FoodEx2. W odróżnieniu od wcześniejszych systemów (np. stosowanych przy opisie matryc środków spożywczych w przypadku pestycydów) FoodEx2 pozwala nie tylko na zdefiniowanie rodzaju środka spożywczego, ale również jej rozbudowanie o najważniejsze cechy produktu.

Skutkiem projektu ma być m.in. ocena systemu gromadzenia danych pozwalająca zarówno na doskonalenie przyjętego w Polsce rozwiązania jak i doskonalenie samego standardu (SSD), które jest przedmiotem prac EFSA. Pod koniec trwania projektu przygotowany zostanie raport dla EFSA zawierający ocenę merytoryczną wdrożonego systemu. Dlatego też celem szkoleń jest także zebranie Państwa sugestii i opinii w celu opracowaniu raportu.

Koszty szkoleń pokrywane są częściowo przez instytucje delegujące uczestników a częściowo ze środków projektu. Instytucje delegujące uczestników pokrywają koszty dojazdu, noclegu oraz diety; środki projektu obejmują organizację szkolenia, zatrudnienie wykładowców, udostępnienie sal i sprzętu komputerowego do szkoleń praktycznych, materiały dla uczestników oraz koszt posiłku (obiad).

Wdrożenie systemu gromadzenia danych on-line oraz szkolenia w tym zakresie obejmują następujące działania:

Każda WSSE (ew. inna instytucja) wyznacza dwóch pracowników (instruktorów, np. po jednej osobie z nadzoru i laboratorium) do udziału w szkoleniu. Wstępny program szkolenia można pobrać w pliku Wstępny program szkolenia.

Szkolenie instruktorów obejmuje:

  • cele i prezentację systemu gromadzenia danych w Polsce, w tym Standard Sample Description (SSD) oraz system klasyfikacji żywności FoodEx2,
  • szkolenie praktyczne przy stanowisku komputerowym w zakresie wprowadzania danych,
  • przygotowanie do prowadzenia szkoleń kaskadowych w stacjach (w tym materiały do wykorzystania) oraz omówienie sposobu gromadzenia Państwa opinii i uwag.

Szkolenia kaskadowe w Stacjach prowadzone przez instruktorów (uczestników szkolenia w NIZP-PZH). Szkolenia mogą mieć charakter indywidualny lub grupowy i powinny być przeprowadzone w ciągu 3 miesięcy od pierwszego szkolenia.

Przeszkolonych instruktorów prosimy o zebranie wniosków dotyczących nowego zharmonizowanego systemu gromadzenia danych (również w oparciu o gromadzenie danych w arkuszach MS Excel za lata 2012 i 2013) i przekazanie uwag Stacji przydatnych do raportu końcowego z realizacji projektu (do końca maja 2014 r.). W tym celu przygotujemy ankietę ułatwiającą Państwu prace. Oczywiście dalsze uwagi zarówno merytoryczne jak i techniczne będzie można przekazywać również po zakończeniu realizacji projektu, a system będzie dalej doskonalony zgodnie z Państwa sugestiami.