+A A A-

Kursy BSL-3

Kursy płatne

Zasady funkcjonowania i bezpiecznej pracy w laboratorium BSL3

Laboratorium BSL3 oraz Zakład Promocji Zdrowia i Szkolenia Podyplomowego Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie, informują, że w dn. 19-21 maja 2015 r. organizują szkolenie nt „Zasady funkcjonowania i bezpiecznej pracy w laboratorium BSL3”.Szkolenie prowadzone będzie przez ekspertów merytorycznych NIZP-PZH oraz osoby z kierownictwa Laboratorium BSL3 NIZP-PZH.

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych.

Cena kursu obejmuje koszt zajęć (wykłady, ćwiczenia) oraz materiałów szkoleniowych. Nie obejmuje kosztu przejazdu, diet itp.

  • 2300 PLN na osobę – jeśli liczba uczestników: 5-9 osób;
  • 1850 PLN na osobę – jeśli liczba uczestników: 10-12 osób

Szkolenie odbędzie się w NIZP-PZH, 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24, bud. C, III p. sala nr 307. Zgłoszenia kandydatów prosimy kierować na adres Zakładu Promocji Zdrowia i Szkolenia Podyplomowego NIZP-PZH (fax/tel: 0 22 54 21 299; tel.: 0 22 54 21 380) do dnia 4 maja 2015 r.

Uwzględniając prośby osób zainteresowanych w.w kursem przewidujemy zwiększenie liczby godzin przeznaczonych na ćwiczenia praktyczne w laboratorium BSL3.

Po zakwalifikowaniu na kurs, o czym zostaną Państwo poinformowani, prosimy o wpłatę na nr konta bankowego NIZP-PZH: PKO BP S.A., 00-950 Warszawa, ul. Nowogrodzka 35/41, Nr 98 1020 1042 0000 8302 0200 8027.

Koszt zakwaterowania i wyżywienia we własnym zakresie.

Informacje merytoryczne:

dr Katarzyna Pancer

tel. 022 54 21 308

kpancer@pzh.gov.pl

Zagadnienia (PDF)

Program szkolenia (PDF)

Karta zgłoszenia (DOC)

NIZP-PZH prosi o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia, podpisanej przez Głównego Księgowego i Dyrektora/Prezesa, jeśli kurs opłacany jest przez pracodawcę. W przypadku indywidualnych zgłoszeń karta powinna być podpisana przez osobę zgłaszająca się na szkolenie. Przesłana karta zgłoszenia stanowi zobowiązanie Państwa do pokrycia kosztów kursu. Ewentualna rezygnacja z kursu danego uczestnika może być dokonana przez Państwa w formie pisemnej, najpóźniej w terminie 10 dni przed rozpoczęciem kursu. Przekroczenie niniejszego terminu nie zwalnia Państwa z obowiązku zapłaty za kurs.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania kursu w przypadku niedostatecznej liczby uczestników oraz możliwość wprowadzenia zmian w programie.

W przypadku zakwalifikowania więcej niż 7 uczestników kursu (maksymalnie 12 osób) konieczne będzie wydłużenie czasu trwania kursu o 1 dzień (19-22 maja 2015r.) ze względu na zaplanowane ćwiczenia praktyczne w warunkach laboratorium BSL3 (praca w 2-osobowych zespołach)

Ochrona personelu na wypadek epidemii spowodowanej przez wysoce niebezpieczne patogeny

Laboratorium BSL3 oraz Zakład Promocji Zdrowia i Szkolenia Podyplomowego Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie, informują, że 27 marca 2015 r. organizują płatne jednodniowe szkolenie nt „Ochrona personelu na wypadek epidemii spowodowanej przez wysoce niebezpieczne patogeny”.

SZKOLENIE ODWOŁANE – TERMIN KURSU PRZESUNIĘTY NA WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2015 r.

Szkolenie prowadzone będzie przez ekspertów merytorycznych NIZP-PZH oraz osoby z kierownictwa Laboratorium BSL3 NIZP-PZH.

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych.

Cena kursu obejmuje koszt zajęć (wykłady, ćwiczenia) oraz materiałów szkoleniowych. Nie obejmuje kosztu przejazdu, diet itp.

  1. 1480 zł na osobę (z VAT) – jeśli liczba uczestników: 20 osób;
  2. 2050 zł na osobę (z VAT) – jeśli liczba uczestników: 10 osób

Planowane główne zagadnienia kursu:

  1. Zasady doboru i stosowania środków ochrony osobistej w kontakcie z materiałem zakaźnym pochodzącym od pacjentów chorych na niebezpieczne choroby zakaźne
  2. Specyfika pracy laboratoryjnej z materiałem wysoce zakaźnym
  3. Ćwiczenia dotyczące właściwego zakładania i zdejmowania odzieży ochronnej

Szczegółowy program kursu zostanie zamieszczony w późniejszym czasie. Prosimy śledzić naszą stronę.

Karta zgłoszenia (DOC)

Szkolenie odbędzie się w NIZP-PZH, Warszawa, ul. Chocimska 24, bud. C, III p. sala nr 307. Rozpoczęcie kursu godz. 9.30. Zgłoszenia kandydatów prosimy kierować na adres Zakładu Promocji Zdrowia i Szkolenia Podyplomowego NIZP-PZH (fax/tel: 0 22 54 21 299; tel.: 0 22 54 21 380) do dnia 26 lutego 2015 r.

Po zakwalifikowaniu na kurs, o czym zostaną Państwo poinformowani, prosimy o wpłatę na nr konta bankowego NIZP-PZH: PKO BP S.A., 00-950 Warszawa, ul. Nowogrodzka 35/41, Nr 98 1020 1042 0000 8302 0200 8027.

Koszt zakwaterowania we własnym zakresie.

Informacje merytoryczne:

Dr hab. Aleksandra Zasada, prof. NIZP-PZH

tel. 022 54 21 269

azasada@pzh.gov.pl

NIZP-PZH prosi o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia, podpisanej przez Głównego Księgowego i Dyrektora/Prezesa, jeśli kurs opłacany jest przez pracodawcę. W przypadku indywidualnych zgłoszeń karta powinna być podpisana przez osobę zgłaszająca się na szkolenie. Przesłana karta zgłoszenia stanowi zobowiązanie Państwa do pokrycia kosztów kursu. Ewentualna rezygnacja z kursu danego uczestnika może być dokonana przez Państwa w formie pisemnej, najpóźniej w terminie 10 dni przed rozpoczęciem kursu. Przekroczenie niniejszego terminu nie zwalnia Państwa z obowiązku zapłaty za kurs.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania kursu w przypadku niedostatecznej liczby uczestników oraz możliwość wprowadzenia zmian w programie.

Kurs komercyjny