+A A A-

mgr inż. Dorota Święcicka

Phone:
022 54 21 391

Fax:
022 54 21 287

E-mail:
dswiecicka@pzh.gov.pl

Room:
415

Division name and Assignation
Zakład Higieny Środowiska – Employee
Pracownia Analiz Fizyko-Chemicznych Środowiska – Employee
Zakład Higieny Środowiska – Contact