+A A A-

techn. Mirosław Worowski

Phone:
022 54 21 349

Fax:

E-mail:

Room:
306

Division name and Assignation
Zakład Higieny Środowiska – Employee
Pracownia Monitoringu Środowiska – Employee