+A A A-

mgr Katarzyna Kuźma

Phone:
022 54 21 335

Fax:

E-mail:
kkuzma@pzh.gov.pl

Room:

Division name and Assignation
Pracownia Badania Substancji Dodatkowych do Żywności – Employee
Pracownia Badania Substancji Dodatkowych do Żywności – Employee
Pracownia Oceny Dodatków do Żywności – Employee