+A A A-

Pracownia Oceny Dodatków do Żywności

Head of Department
mgr inż. Joanna Gajda

Employees
mgr farm. Jolanta Jarecka
mgr Agnieszka Świtka
mgr Katarzyna Kuźma

Description