+A A A-

Pracownia Oceny Zanieczyszczeń Żywności

Head of Department

mgr inż. Andrzej Starski

Employees

mgr inż. Jolanta Kurpińska-Jaworska
mgr inż. Ewa Ledzion
mgr Halina Gawarska
mgr inż. Małgorzata Szczęsna

Description