+A A A-

Department of Radiation Protection and Radiobiology Laboratory Unit of Radiation Hygiene

Head of Department
Dr Marcin Bekas

Location
Building AB / floor II

Secretary
Contact: Katarzyna Buczyńska
Phone: 022 54 21 224/226
Room: 204

Description

Assays of radioactivity of the environmental components, including food products; Assays of the content of natural radionuclides in bulding materials; determination of radon-222 concentration in air, water and soil; tests of quality control of the diagnostic X-rays procedures; radiation epidemiology; assays of the intensity of electromagnetic fields. Investigations of biological effects of ionizing radiation (particulary in low doses) as well as environmental chemicals and anticancer drugs. Assays of combined effects of both agents in mammals. On animal model, in vivo tests regarding to mutagenic effects induced by chemical and physical agents in somatic and germ cells. Biomonitoring assays for induction of DNA damage in human cells.

Activity

Publications

 1. Bekas M., Pachocki K.A., Różycki Z., Wieprzowski K., Fabiszewska E.: Ocena aparatów mammograficznych w Polsce pod kątem spełniania wymagań aktualnych przepisów ochrony radiologicznej. Roczn. PZH, 2006, 57, 1, 81-90.
 2. Czajka U., Dobrzyńska M.M.: Indukcja mikrojąder komórkach somatycznych myszy eksponowanych na działanie promieniowania X lub nonylfenolu oraz na skojarzone działanie obu czynników. Roczniki PZH, 2006, 57, 2, 155-164.
 3. Dobrzyńska M.M., Baumgartner A. and Anderson D.: Antioxidants modulate thyroid hormone- and noradrenaline-induced DNA damage in human sperm. Mutagenesis, 2004, 19 (4), 325-330.
 4. Dobrzyńska M.M., Czajka U., Słowikowska M.G.: Reproductive effects after exposure of male mice to vincristine and to a combination of X-rays and vincristine. Reprod. Fertil. Dev., 2005, 17, 1-9.
 5. Dobrzyńska M.M., Gajewski A.K.: Induction of micronuclei in mouse bone marrow and sperm head abnormalities after combined exposure of mice to low doses of X-rays and acrylamide. Teratogen. Carcinogen. Mutagen. 2000, 20, 133-140.
 6. Dobrzyńska M.M., Słowikowska M.G., Mikulska U.: Zmiany w zdolnościach reprodukcyjnych samców myszy narażonych na działanie winblastyny i promieniowania X. Roczniki PZH, 2004, 55, 2, 147-157.
 7. Dobrzyńska M.M.: Micronucleus formation induced by the combination of low doses of X-rays and antineoplastic drugs in bone marrow of male mice. Teratogen. Carcinogen. Mutagen. 2000, 20, 321-327.
 8. Dobrzyńska M.M.: Uszkodzenia materiału genetycznego komórek somatycznych myszy narażanych na małe dawki promieniowania X. Roczniki PZH, 2005, 56, 1, 25-33.
 9. Dobrzyńska M.M.: The changes in the quantity and in the quality of semen following subchronic exposure of mice to irradiation. W: Human Monitoring for Genetic Effects. – IOS Press 2003, pp. 309-317.
 10. Dobrzyńska M.M.: The effect of subchronic exposure to low doses of X-rays on the reproduction ability. Polish Journal of Environmental Studies, 2002, 11, Suppl. II, 108-110.
 11. Dobrzyńska M.M.: The effects in mice of combined treatments to X-rays and antineoplastic drugs in the Comet assay. Toxicology, 2005, 207, 331-338.
 12. Pachocki K., Gorzkowski B., Różycki Z., Wilejczyk E., Smoter J.: Radon 222Rn w wodzie do picia z obszaru Jeleniej Góry. Roczn. PZH, 2001, 52, 3, 237-246.
 13. Pachocki K.A., Gorzkowski B., Różycki Z., Wieprzowski K., Wilejczyk E., Smoter J.: Radon 222Rn w wodzie do picia z terenu Pogórza Izerskiego. Roczn. PZH, 2002, 53,4, 371-376.
 14. Pachocki K.A., Gorzkowski B., Wilejczyk E., Smoter J.: Zawartość radonu 222Rn w wodzie do picia w Świeradowie Zdroju i Czerniawie Zdroju. Roczn. PZH, 2000, 1, 43-52.
 15. Pachocki K. (redakcja serii Zeszyty Metodyczne PTBR). Zeszyt Nr 1: Fabiszewska E. Jankowska K.: Testy kontroli jakości konwencjonalnych aparatów rentgenowskich wyposażonych w tor wizyjny. ISBN 83-89379-80-5, Warszawa 2004, 1-81.
 16. Pachocki K. (redakcja serii Zeszyty Metodyczne PTBR). Zeszyt Nr 2: Skrzyński W.: Testy kontrolne aparatów rentgenowskich tomografii komputerowej. ISBN 83-89379-85-6, Warszawa 2004, 1-61.
 17. Pachocki K.: (redakcja monografii): Czarnobyl – 20 lat później: skażenia środowiska i żywności, skutki zdrowotne. Energetyka jądrowa w Polsce: za i przeciw. PTBR, Materiały konferencyjne, str 1-447.
 18. Pachocki K.A., Gorzkowski B., Różycki Z., Wieprzowskie K., Bekas M., Wilejczyk E., Smoter J.: Radon 222Rn w wodzie do picia z terenu Pogórza Karkonoskiego. Roczn. PZH 2003, 54, 3, 255-261
 19. Pachocki K.A., Gorzkowski B., Różycki Z., Wilejczyk E., Smoter J.: Radon 222Rn w budynkach mieszkalnych Świeradowa Zdroju i Czerniawy Zdroju. Roczn. PZH, 2000, 51, 3, 291-298
 20. Pachocki K.A.: Rozdział 12: Promieniowanie jonizujące. W monografii: Czynniki Szkodliwe w Środowisku Pracy – wartości dopuszczalne 2003. Warszawa, CIOP-PIB, 2003, 264-284.
 21. Pachocki K.A.: Promieniowanie jonizujące. W monografii: Ocena Ryzyka Zawodowego. Podstawy Metodyczne. Seria Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Pod red. W. Zawieski, CIOP-PIB, Warszawa, rozdz. 13, 2004, 232-152.

Links

 1. National Atomic Agency
 2. Chief Sanitary Inspectorate
 3. Central Institute for Labour Protection
 4. Military Institute of Hygiene & Epidemiology
 5. World Health Organization
 6. International Commission on Radiological Protection
 7. European Commission

Units