+A A A-

Tech. Izabela Remiszewska

Phone:
022 5421 253, 022 5421 226

Fax:
022 5421 309

E-mail:
iremiszewska@pzh.gov.pl

Room:
209AB

Division name and Assignation
Pracownia Mutagenezy Radiacyjnej i Chemicznej – Employee