+A A A-

Dr Katarzyna Góralczyk

Phone:
(22)5421361, 370, 379

Fax:
(22)8497441

E-mail:
kgoralczyk@pzh.gov.pl

Room:
D 100

Division name and Assignation
Pracownia Biomonitoringu Czynników Ryzyka – Head of Department
Zakład Toksykologii i Oceny Ryzyka Deputy – Head of Department