+A A A-

lek. med. Małgorzata Stępień

Phone:
Fax:
E-mail:
mstepien@pzh.gov.pl

Room:

Division name and Assignation
Pracownia chorób odzwierzęcych i nowopojawiających się zakażeń – Employee