+A A A-

mgr Anna Baumann

Phone:
(22) 54 21 206

Fax:
(22) 54 21 327

E-mail:
abaumann@pzh.gov.pl

Room:
304

Division name and Assignation
Pracownia chorób odzwierzęcych i nowopojawiających się zakażeń – Employee