+A A A-

Mgr Magdalena Pielacha

Phone:
(22) 54 21 296

Fax:
E-mail:
mpielacha@pzh.gov.pl

Room:

Division name and Assignation
Pracownia chorób odzwierzęcych i nowopojawiających się zakażeń – Employee