+A A A-

Mgr Natalia Parda

Phone:
22 54 21 248, 22 54 21 388

Fax:
E-mail:
nparda@pzh.gov.pl

Room:
308AB

Division name and Assignation
Pracownia chorób odzwierzęcych i nowopojawiających się zakażeń – Employee