+A A A-

p. Bożena Kucharczyk

Phone:
(22) 542 12 08

Fax:
(22) 542 13 27

E-mail:
bkucharczyk@pzh.gov.pl

Room:
AB 302

Division name and Assignation
Pracownia chorób odzwierzęcych i nowopojawiających się zakażeń – Employee