+A A A-

p.o. Dr n. med. Małgorzata Sadkowska –Todys

Phone:
(22) 542 12 04

Fax:
(22) 542 13 27

E-mail:
mtodys@pzh.gov.pl

Room:
AB 310

Division name and Assignation
Pracownia chorób odzwierzęcych i nowopojawiających się zakażeń – Head of Department
Zakład Epidemiologii – Head of Department