+A A A-

PhD Zuzana Klochanowa – EPIET

Phone:
(22) 54 21 296

Fax:
E-mail:
zklochanowa@pzh.gov.pl

Room:

Division name and Assignation
Pracownia chorób odzwierzęcych i nowopojawiających się zakażeń – Employee