+A A A-

Dr Agnieszka Trzcińska

Phone:
+ 48 22 54 21 234

Fax:
+48 22 54 21 385

E-mail:
atrzcinska@pzh.gov.pl

Room:
226

Division name and Assignation
Pracownia Wirusologii Molekularnej – Head of Department
Zakład Wirusologii Państwowego Zakładu Higieny – Employee
Laboratorium Zakładu Wirusologii
Laboratorium Zakładu Wirusologii – Contact