+A A A-

Dr.med. Joanna Cielecka-Kuszyk

Phone:
022 5421316

Fax:
E-mail:
jkuszyk@pzh.gov.pl

Room:
3C

Division name and Assignation
Pracownia Immunopatologii Zakażeń Wirusami Hepatotropowymi – Employee
Zakład Wirusologii Państwowego Zakładu Higieny – Employee