+A A A-

Krystyna Białobrzeska

Phone:
+48 22 54 21 230

Fax:
+48 22 54 21 385

E-mail:
wiruspzh@pzh.gov.pl

Room:
229

Division name and Assignation
Zakład Wirusologii Państwowego Zakładu Higieny – Secretary