+A A A-

Tech Barbara Bartocha

Phone:
022 5421316

Fax:
E-mail:
bbartocha@pzh.gov.pl

Room:
3C

Division name and Assignation
Pracownia Immunopatologii Zakażeń Wirusami Hepatotropowymi – Employee
Zakład Wirusologii Państwowego Zakładu Higieny – Employee