+A A A-

Scientific research/ grant realization

Field of activity

Range of activities:

 • Scientific projects of NIPH- NIH
 • Projects realization:
  1. „Potencjalny antybiotyk oraz metoda pozyskiwania nowych związków przeciwbakteryjnych” Project Number: UDA-POIG.01.03.01-14-136/09. Head of the project: dr hab. n. med. Jolanta Solecka, prof. nadzw. NIZP-PZH This project is co-financed from European Regional Development Fund within Operational Programme “Innovative Economy”, 2007-2014  Detailed description: www.bioactive.pzh.gov.pl
  2. „Cukry jako surowce odnawialne w syntezie produktów o wysokiej wartości dodanej”. Project number: POIG.01.01.02-14-102/09 Coordinator: prof. dr hab. Marek Chmielewski Institute of Organic Chemistry Polish  Academy of Science Contractor from NIPH-NIH: dr hab. n. med. J. Solecka, prof. nadzw. NIZP-PZH Duration of the project: 2010-2014
  3. Synteza i badanie właściwości peptydowych dendrymerów oddziałujących z biomembranami” Project number: N N204 239436 Head of the project: prof. dr hab. Zofia Urbańczyk – Lipkowska. – Institute of Organic Chemistry Polish Academy of Science Contractor from NIPH – NIH: dr hab. n. med. Jolanta Solecka, prof. nadzw. NIZP-PZH,  A. Rajnisz Duration of the project: 2009 – 2012
  4. „Ustalenie korelacji pomiędzy strukturą i właściwościami chiraloptycznymi   w antybiotykach beta-laktamowych i ich analogach” Project number: N N204 092935 Head of the project: prof. dr hab. Jadwiga Frelek – Institute of Organic Chemistry Polish Academy of Science Contractor from NIPH-NIH: dr hab. n. med. J. Solecka, prof. nadzw. NIZP-PZH Duration of the project: 2008 – 2011
  5. Reakcja Kinugasy – nowa, asymetryczna metoda syntezy karbapenamów, karbacefamów, klawamów i oksacefamów” Project number: N N204 156036 Head of the project: prof. dr hab. Marek Chmielewski, Institute of Organic Chemistry Polish Academy of Sciences, Contractor from NIPH-NIH: dr hab. n. med. Jolanta Solecka, prof. nadzw. NIZP-PZH  Duration of the project: 2009-2012
  6. „Założenia technologiczne otrzymywania oraz badania przedkliniczne niskocząsteczkowych peptydowych związków dendrymerycznych o własnościach przeciwdrobnoustrojowych do zastosowań u ludzi i zwierząt” Project number:  N R13-0153-10 Head of the project: prof. dr hab. Zofia Urbańczyk – Lipkowska – Institute of Organic Chemistry Polish Academy of Sciences Head of sub-grant: dr hab. n. med. Jolanta Solecka, prof. nadzw. NIZP-PZH Contractor from NIPH-NIH: A. Rajnisz, A. Laskowska, A. Guśpiel, M. Postek, J. Ziemska Duration of the project: 2010-2013

Scientific Network:

 • „Synteza, struktura i właściwości terapeutyczne związków i preparatów    organicznych” Network Coordinator : prof. dr hab. Marek Chmielewski, Institute of Organic Chemistry Polish Academy of Sciences, Warsaw Decision nr 73/E-65/SN-003/2006 of Minister of Science and Higher Education 20.VII.2006r, admitting a financial resources for the Network.

Research units forming a Network of Scientific: Institute of Organic Chemistry Polish Academy of Sciences, Center of Molecular and Macromolecular Studies Polish Academy of Sciences, Institute of Bioorganic Chemistry Polish Academy of Sciences, Institute of Pharmacology Polish Academy of Science, Pharmaceutical Research Institute, National Medicines Institute, National Institute of Public Health- National Institute of Hygiene Head of Network from NIPH-NIH: dr hab. n. med. Jolanta Solecka, prof. nadzw. NIZP-PZH

Scientific and Industrial Consortium :

 •  „Potencjalny antybiotyk oraz metoda pozyskiwania nowych związków przeciwbakteryjnych” Units forming a Scientific and Industrial Consortium: NIPH-NIH (leader), Siedlce University of Natural Sciences and Humanities Supervisor from NIPH-NIH: dr hab. n. med. Jolanta Solecka, prof. nadzw. NIZP-PZH – Laboratory of Biologically Active Compounds Supervisor from SU: dr hab. Robert Kawęcki, prof. nadzw. SU