+A A A-

Activity Services

Field of activity

Badania diagnostyczne dla szpitali i osób prywatnych w kierunku boreliozy z Lyme, riketsjoz, bartonelozy, anaplazmozy, chlamydi.

  1. Badania serologiczne (ELISA, IFA  i Western-blot),
  2. Badania metodą PCR.

Service description

1 Serological detection of borrelia IgM, IgG antibodies with recombinant antigens ELISA
2 Serological detection of borrelia IgM by Western-blot technique
3 Serological detection of borrelia IgG by Western-blot technique
4 Serodiagnosis of cat scratch disease (- IgM detection
5 Serodiagnosis of cat scratch disease (- IgG detection
6 Serodiagnosis of infections – IgM detection
7 Serodiagnosis of infections – IgG detection
8 Serodiagnosis of infections – IgA detection
9 Serodiagnosis of infections – IgM detection
10 Serodiagnosis of infections – IgG detection
11 Serodiagnosis of infections – IgA detection
12 Serodiagnosis of infections – IgG detection
13 Serodiagnosis of infections – IgM detection
14 Serodiagnosis of Human Granulocytic Anaplasmosis (HGA) – IgM detection
15 Serodiagnosis of Human Granulocytic Anaplasmosis (HGA) – IgG detection
16 Serodiagnosis of Q fever – detection IgM antibodies phase I and II
17 Serodiagnosis of Q fever – detection IgG antibodies phase I and II
18 Serodiagnosis of Q fever – detection IgA antibodies phase I and II
19 Serodiagnosis of Spotted Fever/Typhus fever group rickettsia – IgM detection
20 Serodiagnosis of Spotted Fever/Typhus fever group rickettsia – IgG detection
21 Diagnosis of Lyme borreliosis with PCR method
22 Diagnosis of infections with PCR method
23 Diagnosis of Q fever with PCR method
24 Diagnosis of spp. infections with PCR method
25 Diagnosis of spp.infections with PCR method
26 Diagnosis of Human Granulocytic Anaplasmosis (HGA) with PCR method
27 Diagnosis of sp.infections with PCR method
28 Serological detection of borrelia IgM, IgG antibodies in dogs with recombinant antigens ELISA

 

Pricelist

Cennik badań (170 downloads) * Podstawowym badaniem serologicznym w kierunku boreliozy z Lyme jest oznaczenie poziomu swoistych przeciwciał klasy IgM i IgG metodą ELISA (1. etap badania). Tylko w przypadku kiedy wynik badania jest dodatni lub wątpliwie dodatni w którejkolwiek klasie przeciwciał, należy w celu potwierdzenia jego swoistości, wykonać z tej samej próbki krwi badanie metodą Western blot (2. etap badania).
Nie wykonuje się oznaczenia metodą Western blot jako samodzielnego badania.
W Samodzielnej Pracowni Riketsji, Chlamydii i Krętków Odzwierzęcych NIZP-PZH można wykonać:
– badania ELISA+potwierdzający metodą Western blot  otrzymany wynik dodatni ELISA
– Western blot z załączonym dodatnim wynikiem ELISA badania wykonanego w innym laboratorium i próbką surowicy, z której otrzymano ten wynik.
Patrz: zalecenia Europejskiego Ośrodka Referencyjnego Boreliozy w Monachium –   www.dghm.org/red/index.html?cname=MIQ