+A A A-

Pracownia Analiz Stanu Zdrowia Ludności Polski

Pracownia Analiz Stanu Zdrowia Ludności Polski, do której zakresu działania w szczególności należy:

  • analiza rutynowo zbieranych danych o stanie zdrowia ludności, w szczególności dotyczących urodzeń i zgonów oraz chorobowości szpitalnej,
  • analiza hospitalizacji ludności Polski w aspekcie oceny potrzeb zdrowotnych i zarządzania,
  • okresowe przygotowywanie raportu o sytuacji zdrowotnej ludności Polski,
  • współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami zajmującymi się badaniami i oceną stanu zdrowia ludności,
  • współpraca z organizacjami międzynarodowymi tworzącymi bazy danych o stanie zdrowia ludności – Eurostat, DG Sanco, WHO;