+A A A-

Pracownia Statystyki Medycznej

Pracownia Statystyki Medycznej, do której zakresu działania w szczególności należy:

  • prowadzenie Ogólnopolskiego Badania Chorobowości Szpitalnej Ogólnej (OBChSO),
  • opracowywanie i wdrażanie metod kontroli jakości danych w OBChSO,
  • opracowywanie i wdrażanie metod informatycznych w populacyjnych badaniach stanu zdrowia,
  • przetwarzanie danych o stanie zdrowia ludności i stanie środowiska naturalnego,
  • tworzenie baz danych o stanie zdrowia ludności na podstawie danych pozyskanych z innych instytucji, zarządzanie tymi bazami.