+A A A-

Prof. dr hab. Zbigniew Szawarski

Phone:
022 54-21-377

Fax:
E-mail:
zszawarski@pzh.gov.pl

Room:
C427

Division name and Assignation
Pracownia Prewencji Chorób Cywilizacyjnych, Bioetyki i Psychologii Zdrowia – Employee