+A A A-

Anna Różycka

Phone:
0-22 54 21 245

Fax:
0-22 54 21 235

E-mail:
arozycka@pzh.gov.pl, org.ekon.hosp@pzh.gov.pl

Room:
420

Division name and Assignation
Zakład Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia oraz Szpitalnictwa – Secretary
Zakład Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia oraz Szpitalnictwa – Contact