+A A A-

Dr n. med. Jarosław Fedorowski

Phone:
022 54 21 245

Fax:

E-mail:
fedorowski@pzh.gov.pl

Room:
C427

Division name and Assignation
Zakład Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia oraz Szpitalnictwa – Employee