+A A A-

Dr n. med. Krzysztof Kuszewski

Phone:
0-22 54 21 245

Fax:
0-22 54 21 375

E-mail:
kkuszewski@pzh.gov.pl

Room:
422

Division name and Assignation
Zakład Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia oraz Szpitalnictwa – Head of Department