Kleszcze

Cykl życiowy kleszcza

Cykl życiowy kleszcza trwa 2-3 lata i posiada trzy stadia rozwojowe:
  • larwa,
  • nimfa,
  • postać dorosła.
Kleszcze są pasożytami bezwzględnie krwiopijnymi, wymagającymi co najmniej 3 żywicieli w każdym stadium rozwoju. Przebywają na człowieku lub zwierzęciu krótko (2 godz. – 7 dni), jednak żyją dość długo, średnio 2-4 lata.


ALT: i/kleszcze/stadja_roz1.jpg
  1. Zapłodniona dorosła samica składa około 2000 jaj, które potrzebują od 3 do 36 tygodni na  przekształcenie się w larwę;
  2. Larwa po napiciu się krwi zaczynaj lnieć i przemieniać sie w nimfę, trwa to od 5 tygodni do 5 miesiący;
  3. Następnie nimfy szukają 2 żywicieli aby po 5 - 8 miesiącach zamienic się w dorosłe postacie zdolne do rozmnażania.Ogólna objetość wypitej krwi w ml (wg Balashov, 1973)
  • larwa: 3,754 ul
  • nimfa: 62,183 ul
  • samica: 3 657,2 ul