+A A A-
Menu

Dyrekcja

  • Dyrektor Instytutu – prof. dr hab. Mirosław J. Wysocki
  • Z-ca Dyrektora ds. Zdrowia Publicznego – prof. Bogdan Wojtyniak,
  • Z-ca Dyrektora ds. Naukowych – dr hab. Bogumiła Litwińska, prof.nadzw. NIZP-PZH
  • Z-ca Dyrektora ds. Zdrowia Środowiskowego – prof. dr hab. Jan K. Ludwicki
  • Z-ca Dyrektora ds. Epidemiologii i Mikrobiologii – dr hab. Elżbieta Gołąb, prof. nadzw. NIZP-PZH
  • Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych – mgr Krzysztof Rachuta
  • Główny Księgowy – Ewa Marciniak
  • Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości – mgr inż. Ewa Ledzion