+A A A-
Menu

Rada Naukowa

Rada Naukowa Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny XIX-tej kadencji (30 września 2015r. –29 września 2019r.)

Prezydium:

Przewodniczący:              prof. dr hab. n. med. Krzysztof CHOMICZEWSKI
Z-cy Przewodniczącego:  dr hab. n. med. Joanna SIENNICKA, prof. NIZP-PZH
dr hab. n. med. Jolanta SOLECKA, prof. NIZP-PZH
prof. dr hab. n. med. Tadeusz PŁUSA

Sekretarz:  prof. dr hab. n. farm. Wiesław KURZĄTKOWSKI 

 1. dr hab. n. med. Ewa AUGUSTYNOWICZ, prof. NIZP-PZH
 2. prof. dr hab. n. med. Ewa AUGUSTYNOWICZ-KOPEĆ
 3. prof. dr hab. n. med. Magdalena BIELSKA-LASOTA
 4. prof. dr hab. n. biol. Lidia B. BRYDAK
 5. dr hab. n. med. Tomasz CHMIELEWSKI, prof. NIZP-PZH
 6. prof. dr hab. n. med. Krzysztof CHOMICZEWSKI
 7. dr hab. n. med. Małgorzata DOBRZYŃSKA, prof. NIZP-PZH
 8. prof. dr hab. n. med. Danuta DZIERŻANOWSKA
 9. prof. dr hab. n. farm. Zbigniew E. FIJAŁEK
 10. prof. dr hab. n. med. Marek GNIADKOWSKI
 11. dr hab. n. med. Piotr GRABARCZYK
 12. dr hab. n. med. Włodzimierz GUT, prof. NIZP-PZH
 13. prof. dr hab. n. med. Marcin KAMIŃSKI
 14. dr hab. n. med. Tomasz KARPIŃSKI
 15. prof. dr hab. n. med. Danuta KORADECKA
 16. prof. dr hab. n. farm. Wiesław KURZĄTKOWSKI
 17. dr hab. n. med. Leszek MARKUSZEWSKI
 18. dr n. biol. Aleksander MASNY
 19. prof. dr hab. n. med. Joanna MATOWICKA-KARNA
 20. dr n. med. Katarzyna PANCER
 21. prof. dr hab. n. med. Tadeusz PŁUSA
 22. dr n. med. Jacek POSTUPOLSKI
 23. prof. dr hab. n. med. Waldemar RASTAWICKI
 24. dr n. med. Małgorzata SADKOWSKA-TODYS
 25. dr hab. n. med. Joanna SIENNICKA, prof. NIZP-PZH
 26. dr hab. n. med. Anna SKOCZYŃSKA
 27. dr hab. n. med. Jolanta SOLECKA, prof. NIZP-PZH
 28. prof. dr hab. n. med. Hanna STYPUŁKOWSKA-MISIUREWICZ
 29. prof. dr hab. n. med. Andrzej SZPAK
 30. prof. dr hab. n. farm. Stefan TYSKI
 31. dr n. med. Ewa URBAN
 32. prof. dr hab. n. med. Wojciech WĄSOWICZ
 33. prof. dr hab. n. med. Andrzej WOJTCZAK
 34. dr hab. n. med. Aleksandra A. ZASADA, prof. NIZP-PZH
 35. prof. dr hab. n. med. Andrzej ZIELIŃSKI
 36. prof. dr hab. n. biol. Zofia ZWOLSKA

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych, w skład Rady Naukowej, niezależnie od liczby podanej powyżej, wchodzą dodatkowo:

Dyrektor Instytutu – prof. dr hab. Mirosław J. WYSOCKI

Z-ca Dyrektora ds. Naukowych – dr hab. n. med. Bogumiła LITWIŃSKA, prof. NIZP-PZH

Z-ca Dyrektora ds. Zdrowia Środowiskowego – prof. dr hab. n. farm. Jan K. LUDWICKI

Z-ca Dyrektora ds. Epidemiologii i Mikrobiologii – dr hab. n. med. Elżbieta GOŁĄB, prof. NIZP-PZH

Regulamin Rady Naukowej (PDF) (47 pobrań)

 

Rzecznik dyscyplinarny:

dr hab. n. med. Elżbieta GOŁĄB, prof. NIZP-PZH

STAŁE KOMISJE I ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE PRZY RADZIE NAUKOWEJ NIZP-PZH
Komisja ds. opiniowania prac do Nagrody im. L. Rajchmana i innych nagród naukowych

1. dr hab. n. med. Jolanta SOLECKA, prof. NIZP-PZH – Przewodnicząca
2. prof. dr hab. n. med. Włodzimierz GUT
3. prof dr hab. n. med. Marek GNIADKOWSKI
4. prof. dr hab. n. med. Waldemar RASTAWICKI
5. dr hab. n. med. Joanna SIENNICKA, prof. NIZP-PZH
6. prof. dr hab. n. farm. Stefan TYSKI

Zespół Kwalifikacyjny opiniujący kwalifikacje osób zatrudnianych na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych
1. dr hab. n. med. Tomasz CHMIELEWSKI, prof. NIZP-PZH – Przewodniczący
2. dr hab. n. med. Elżbieta GOŁĄB, prof. NIZP-PZH
3. prof. dr hab. n. med. Magdalena BIELSKA-LASOTA
4. dr hab. n. med. Jolanta SOLECKA, prof. NIZP-PZH
5. dr hab. n. med. Aleksandra ZASADA, prof. NIZP-PZH

Komisja ds. oceny dorobku naukowego pracowników naukowych i badawczo-technicznych

1. dr hab. n. med. Joanna SIENNICKA, prof. NIZP-PZH – Przewodnicząca
2. dr hab. n. med. Jolanta SOLECKA, prof. NIZP-PZH
3. prof. dr hab. n. med. Andrzej WOJTCZAK
Komisja ds. stopni i tytułów naukowych

1. prof. dr hab. n. med. Hanna STYPUŁKOWSKA-MISIUREWICZ – Przewodnicząca
2. prof. dr hab. n. farm. Stefan TYSKI
3. prof. dr hab. n. med. Joanna MATOWICKA-KARNA
4. prof. dr hab. n. med. Ewa AUGUSTYNOWICZ-KOPEĆ
5. dr hab. n. med. Tomasz CHMIELEWSKI, prof. NIZP-PZH
6. prof. dr hab. n. med. Włodzimierz GUT
7. dr hab. n. med. Aleksandra ZASADA, prof. NIZP-PZH
8. prof. dr hab. n. med. Waldemar RASTAWICKI