+A A A-
Menu

Pozostałe projekty badawcze

Projekty Badawcze finansowane z Narodowego Centrum Nauki.

W latach 2012-2016 w Zakładzie Badania Wirusów Grypy, Krajowy Ośrodek ds. Grypy realizowany był grant nr 2011/01/B/NZ7/06118 pt. „Ocena aktywności wirusów wywołujących zachorowania na grypę oraz zachorowania grypopodobne w Polsce oraz doskonalenie systemu nadzoru w dwóch kolejnych sezonach epidemicznych”, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.