+A A A-
Menu

Pracownia Oceny Materiałów i Wyrobów do Kontaktu z Żywnością

Kierownik
mgr inż. Marzena Pawlicka

Pracownicy

mgr inż. Małgorzata Mazańska

Charakterystyka

 1. Wydawanie świadectw jakości zdrowotnej i ocena bezpieczeństwa materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym opakowań żywności wykonanych z:

–  tworzywa sztucznego
– papieru i tektury
– drewna
– gumy, silikonu
– regenerowanej celulozy (celofanu)
– materiału włókienniczego
– materiału zadrukowanego
– materiału lakierowanego lub z  powłoką organiczną

 1. Wydawanie świadectw jakości zdrowotnej i ocena jakości zdrowotnej przedmiotów użytku, w tym wyrobów higienicznych i wyrobów kontaktujących się z ciałem człowieka (ręczniki papierowe, serwetki, chusteczki higieniczne, czyściwa przemysłowe, szczoteczki do zębów itp.)
 2. Wydawanie świadectw jakości zdrowotnej i ocena jakości zdrowotnej artykułów przeznaczonych dla niemowląt i małych dzieci (butelki i naczynia do karmienia, smoczki, materace, pościel itp.)
 3. Ocena ryzyka dla zdrowia związanego z migracją substancji szkodliwych dla zdrowia z materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, opracowywanie opinii naukowych w tym zakresie
 4. Planowanie i koordynowanie monitoringu żywności w zakresie substancji migrujących z materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
 5. Wykonywanie badań migracji globalnej z materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością do płynów modelowych imitujących żywność
 6. Wykonywanie zadań laboratorium referencyjnego w zakresie badania substancji migrujących z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
 7. Opracowywanie, walidowanie i wdrażanie metod analitycznych w zakresie oznaczania substancji migrujących z materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
 8. Organizowanie badań biegłości w zakresie oznaczania substancji migrujących z materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością dla potrzeb laboratoriów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz innych laboratoriów badających materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością
 9. Szkolenia i konsultacje dla pracowników laboratoriów Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 10. Udział w pracach:

– Laboratorium Referencyjnego Unii Europejskiej w zakresie badania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
– Grupy Roboczej Komisji Europejskiej ds. Materiałów do Kontaktu z Żywnością
– Sieci EFSA „FIP Network” – podgrupa ds. Materiałów do Kontaktu z Żywnością