+A A A-
Menu

Projekty Badawczo – Rozwojowe

Projekt nr/akronim: TRANSCAN

Tytuł projektu: HIGHCARE- Badanie  typu High Resolution dotyczące rokowania oraz leczenia chorych na raka

Źródło finansowania: NCBiR

Okres realizacji: 01.07.2015-30.06.2017

Dofinansowanie: 1 210 076,00 PLN.

Kierownik główny projektu:

dr Milena Sant, Fondazione IRCCS, Istituto Nazionale dei Tumori, Włochy

Kierownik projektu w NIZP-PZH:

Prof. dr hab. n. med. Magdalena Bielska-Lasota (Steering committee)

TRANSCAN jest projektem wieloośrodkowym realizowanym w ramach konsorcjum w którego skład wchodzą populacyjne rejestry nowotworów i bio-banki, z 7 krajów (Hiszpania, Niemcy, Francja, Słowenia, Belgia, Włochy i Polska).

Celem projektu TRANSCAN jest ocena wpływu klinicznych czynników rokowniczych, w tym chorób współistniejących oraz standardu leczenia na wyleczalność chorych na raka piersi.

Celem dodatkowym jest ocena przydatności oznaczeń micro-RNA we krwi chorych na raka piersi, jako markera wczesnej wznowy choroby nowotworowej u chorych wysokiego ryzyka.

http://www.hrstudies.eu/highcare.html

Epidemiologiczne dane o czynnikach rokowniczych zostały zgromadzone zgodnie z projektem typu High Resolution (badanie wysokiej rozdzielczości). Więcej informacji na temat współpracy i odpowiednie protokoły zbierania danych są dostępne pod adresem:

http://www.hrstudies.eu/protocols.html

Zebrane dane są poddawane standaryzowanej procedurze sprawdzania jakości. W 2018 roku i latach następnych realizowane będą plany publikacyjne.

http://www.hrstudies.eu/articles.html

 

Projekt nr/akronim: Health4LGBTI

Tytuł projektu: „Badanie pilotażowe dotyczące zmniejszenia nierówności w zdrowiu doświadczanych przez osoby LGBTI (SANTE/2015/C4/035)”

Źródło finansowania: Komisja Europejska (DG Health and Food Safety)

Okres realizacji: 30.03.2016 – 30.03.2018

Dofinansowanie: 441.888 EURO

Kierownik główny projektu:
dr Massimo Mirandola, Uniwersytet w Weronie, Włochy

Realizatorzy projektu w NIZP-PZH:
dr hab. n. o zdr. Magdalena Rosińska (Kierownik w NIZP-PZH), dr n. o zdr. Marta Niedżwiedzka-Stadnik

Współpraca w Polsce:
Kampania Przeciw Homofobii, Lambda Warszawa

Opis projektu: Opis projektu

Zaproszenie do grupy fokusowej dla osób LGBTI

Zaproszenie do grupy fokusowej dla pracowników medycznych

 

Projekt nr/akronim: HIV Estimates

Tytuł projektu: „Opracowanie metod poprawy dokładności oszacowań dotyczących epidemii HIV w krajach UE/EEA”

Źródło finansowania: Europejskie Centrum Zapobiegania i Zwalczania Chorób (ECDC), Framework Service Contract ECDC/2016/018

Okres realizacji: 01.07.2016 – 30.06.2020

Dofinansowanie: 454.774 EURO

Kierownik główny projektu:

dr hab. Magdalena Rosińska, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Realizatorzy projektu w NIZP-PZH:

dr hab.  Magdalena Rosińska (Kierownik w NIZP-PZH), dr Janusz Janiec

Partnerzy i współpracownicy:

  • National and Kapodistrian University of Athens, Department of Hygiene, Epidemiology and Medical Statistics (prof. Giota Touloumi, dr Nikos Pantazis)
  • Centrum Zastosowań Matematyki IMPAN (prof. Piotr Gwiazda)
  • Free-lance (dr Daniel Lewandowski, NextPage Software; dr Agnieszka Abramczyk)

Opis projektu: Opis projektu