Przegl Epidemiol 2009; 63: 585 - 588


Adam Krogulski, Krzysztof Kanclerski

CZYSTOŚĆ MIKROBIOLOGICZNA POWIETRZA W SZPITALACH - POMIESZCZENIA KLIMATYZOWANE

Celem pracy była ocena efektywności działania systemu wentylacji/klimatyzacji w szpitalu. Dokonano tego w oparciu o wyniki pomiarów stężenia bakterii i grzybów w powietrzu. Pomiary przeprowadzono w 10 pomieszczeniach chronionych filtrami EU 13 lub EU 9, w których jedynym istotnym źródłem grzybów mogło być przedostające się do ich wnętrza nieuzdatnione powietrze zewnętrzne. Tylko w czterech z nich stężenie grzybów w powietrzu było zadowalające i nie przekraczało 20 jtk/m3 (jtk - jednostki tworzące kolonie). Jednak w dwóch z nich po otwarciu okien stężenie grzybów wzrosło 4-5 razy. Stężenie grzybów w sali operacyjnej 2 (1-2 jtk/m3) pozwala na ocenę sprawności systemu wentylacji/klimatyzacji. Stężenie bakterii było najniższe w powietrzu sali OIOM i gabinecie zabiegowym nr 1 (73,0 jtk/m3 i 60,0 jtk/m3,, odpowiednio), najwyższe w pokoju instrumentariuszek (1427 jtk/m3), który sądząc po wysokim stężeniu grzybów (116,0 jtk/m3), miał wyłączoną klimatyzację i był wietrzony przez okno.