+A A A-
Menu

Sterylizacja i dezynfekcja jako podstawowe procesy dekontaminacji w placówkach służby zdrowia

Zakład Bakteriologii oraz Zakład Promocji Zdrowia i Szkolenia Podyplomowego Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny organizują w dn. 21 maja 2015 r. płatne szkolenie nt. „Sterylizacja i dezynfekcja jako podstawowe procesy dekontaminacji w placówkach służby zdrowia”. Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się zagadnieniami dezynfekcji i sterylizacji w obszarze medycznym na wczesnym etapie drogi zawodowej.

Zagadnienia, które będą poruszane na szkoleniu:

  1. Zasady doboru i stosowania środków dezynfekcyjnych
  2. Dezynfekcja narzędzi i powierzchni w obszarze medycznym
  3. Metody sterylizacji
  4. Opakowania sterylizacyjne
  5. Kontrola chemiczna procesu sterylizacji
  6. Kontrola biologiczna procesu sterylizacji

Kurs odbędzie się w NIZP- PZH, Warszawa, ul. Chocimska 24, bud. AB, parter, sala nr 100. Początek zajęć o godz. 09.00. Koszt kursu wynosi 230,00 zł od osoby.

Istnieje możliwość zakwaterowania w hotelach (rezerwacja we własnym zakresie): Aramis – nr tel. 022 842-09-74; Atos – nr tel. 022 841-43-95 i Portos – nr tel. 022 320-20-00, gdzie koszt jednej doby wynosi około 200 zł (pokój dwuosobowy);

Zgłoszenia prosimy kierować na adres Zakładu Promocji Zdrowia i Szkolenia Podyplomowego NIZP-PZH (fax/tel: 0 22 54 21 299; tel.: 0 22 54 21 380) do dnia 30 kwietnia 2015 r. Po otrzymaniu potwierdzenia o zakwalifikowaniu się na szkolenie, prosimy o dokonanie wpłaty w wysokości 230 zł na nr konta: PKO BP SA 00-950 Warszawa, ul. Nowogrodzka 35/41 Nr 98 1020 1042 0000 8302 0200 8027.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia we własnym zakresie.

Karta Zgłoszenia (PDF)

Program kursu (PDF)

Informacje merytoryczne: dr Agnieszka Chojecka

tel. 022 /54 21 330

email: achojecka@pzh.gov.pl

Informacje organizacyjne : Jolanta Muszyńska

tel: 022 5421299

email: jmuszynska@pzh.gov.pl

NIZP-PZH prosi o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia, podpisanej przez Głównego Księgowego i Dyrektora/Prezesa, jeśli kurs opłacany jest przez pracodawcę. W przypadku indywidualnych zgłoszeń karta powinna być podpisana przez osobę zgłaszająca się na szkolenie. Przesłana karta zgłoszenia stanowi zobowiązanie Państwa do pokrycia kosztów kursu. Ewentualna rezygnacja z kursu danego uczestnika może być dokonana przez Państwa w formie pisemnej, najpóźniej w terminie 10 dni przed rozpoczęciem kursu. Przekroczenie niniejszego terminu nie zwalnia Państwa z obowiązku zapłaty za kurs.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania kursu w przypadku niedostatecznej liczby uczestników oraz możliwość wprowadzenia zmian w programie.