+A A A-
Menu

Epidemiologia – Kursy specjalizacyjne

2015 rok

Zakład Epidemiologii oraz Zakład Promocji Zdrowia i Szkolenia Podyplomowego Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny informują, że organizują płatne kursy specjalizacyjne z epidemiologii dla magistrów:

„Wprowadzenie do epidemiologii i metody badań epidemiologicznych”

w dn. 25-26 maja 2015 r.

Kierownik naukowy kursu: dr Iwona Paradowska-Stankiewicz

Koszt kursu: 490 zł od osoby

Termin zgłaszania : do 11 maja br.

Początek zajęć godz. 9.30, bud. C, III p. sala 307

NIZP – PZH, 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24.

Po otrzymaniu potwierdzenia prosimy o dokonanie wpłaty za szkolenie na nr konta: PKO BP SA 00-950 Warszawa, ul. Nowogrodzka 35/41 Nr 98 1020 1042 0000 8302 0200 8027 z dopiskiem: kurs specj. -Wprowadzenie do epidemiologii-.

Epidemiologia chorób zakaźnych” w dn. 17-19 czerwca 2015 r.

Kierownik naukowy kursu: dr Iwona Paradowska-Stankiewicz

Koszt kursu: 680 od osoby

Termin zgłaszania: do 03 czerwca br.

Początek zajęć godz. 9.30; bud. C, III p. sala 307

NIZP – PZH, 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24.

Po otrzymaniu potwierdzenia prosimy o dokonanie wpłaty za szkolenie na nr konta: PKO BP SA 00-950 Warszawa, ul. Nowogrodzka 35/41 Nr 98 1020 1042 0000 8302 0200 8027 z dopiskiem: kurs specj. –Epidemiologia chorób zakaźnych”-

„Analiza i interpretacja wyników badania epidemiologicznego” w dn. 28-29 września 2015 r.

Kierownik naukowy kursu: prof. Andrzej Zieliński

Koszt kursu: 490 zł od osoby

Termin zgłaszania: do 7 września br.

Początek zajęć godz. 9.30; bud. C,III p., sala 307.

NIZP – PZH, 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24.

Po otrzymaniu potwierdzenia prosimy o dokonanie wpłaty za szkolenie na nr konta: PKO BP SA 00-950 Warszawa, ul. Nowogrodzka 35/41 Nr 98 1020 1042 0000 8302 0200 8027 z dopiskiem: kurs specj. –Analiza i interpretacja wyników-

Istnieje możliwość zakwaterowania w hotelach (rezerwacja we własnym zakresie): Aramis – nr tel. 022 842-09-74; Atos – nr tel. 022 841-43-95 i Portos – nr tel. 022 320-20-00, gdzie koszt jednej doby wynosi około 200 zł (pokój dwuosobowy); Hostel Garden Villa nr tel. 022 841-11-73 – koszt jednej doby wynosi od 30 zł do 160 zł.

Koszt zakwaterowania i wyżywienia we własnym zakresie.

Zgłoszenia kandydatów prosimy kierować na adres Zakładu Promocji Zdrowia i Szkolenia Podyplomowego NIZP-PZH /fax: 0 22 54 21 299; tel.: 0 22 54 21 380/.

NIZP-PZH prosi o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia, podpisanej przez Głównego Księgowego i Dyrektora/Prezesa, jeśli kurs opłacany jest przez pracodawcę. W przypadku indywidualnych zgłoszeń karta powinna być podpisana przez osobę zgłaszająca się na szkolenie. Przesłana karta zgłoszenia stanowi zobowiązanie Państwa do pokrycia kosztów kursu. Ewentualna rezygnacja z kursu danego uczestnika może być dokonana przez Państwa w formie pisemnej, najpóźniej w terminie 10 dni przed rozpoczęciem kursu. Przekroczenie niniejszego terminu nie zwalnia Państwa z obowiązku zapłaty za kurs.

Szczegółowy program kursów zamieścimy w późniejszym terminie.

Informacje merytoryczne: dr Iwona Paradowska-Stankiewicz

tel. 022 54 21 204

email: istankiewicz@pzh.gov.pl

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania kursu w przypadku niedostatecznej liczby uczestników oraz możliwość wprowadzenia zmian w programie.

Karta zgłoszenia (Word)