+A A A-
Menu

Higiena Środowiska

Płatne szkolenie nt. „Wykrywanie i oznaczanie ilościowe bakterii grupy coli i Escherichia coli w wodzie na podłożach chromogennych – wdrożenie nowych norm europejskich w obszarze oceny jakości mikrobiologicznej wody”.

Zakład Higieny Środowiska oraz Zakład Promocji Zdrowia i Szkolenia Podyplomowego Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny organizują w dn. 9-10 kwietnia 2015 r. płatne szkolenie nt. „Wykrywanie i oznaczanie ilościowe bakterii grupy coli i Escherichia coli w wodzie na podłożach chromogennych – wdrożenie nowych norm europejskich w obszarze oceny jakości mikrobiologicznej wody”.
Szkolenie odbędzie się w NIZP- PZH, Warszawa, ul. Chocimska 24, bud. C, parter, sala nr 17. Początek zajęć o godz. 09.30. Koszt kursu wynosi 1000 zł od osoby.
Istnieje możliwość zakwaterowania w hotelach (rezerwacja we własnym zakresie): Aramis – nr tel. 022 842-09-74; Atos – nr tel. 022 841-43-95 i Portos – nr tel. 022 320-20-00, gdzie koszt jednej doby wynosi około 200 zł (pokój dwuosobowy);
Do dnia 16 marca 2015 r. prosimy o zgłoszenie kandydatów na w.w kurs oraz dokonanie wpłaty za szkolenie w wysokości 1000 zł na nr konta: PKO BP SA 00-950 Warszawa, ul. Nowogrodzka 35/41 Nr 98 1020 1042 0000 8302 0200 8027. Zgłoszenia prosimy kierować na adres Zakładu Promocji Zdrowia i Szkolenia Podyplomowego NIZP-PZH (fax/tel: 0 22 54 21 299; tel.: 0 22 54 21 380).
Koszty zakwaterowania i wyżywienia we własnym zakresie.

Informacje organizacyjne:
Jolanta Muszyńska
tel. 022 /54 21 299

Informacje merytoryczne: dr Renata Matuszewska
tel. 022 /54 21 374
email: rmatuszewska@pzh.gov.pl

Program oraz formularz zgłoszeniowy dostępne pod adresem:

Program (PDF)

Formularz zgłoszeniowy (DOC)

NIZP-PZH prosi o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia, podpisanej przez Głównego Księgowego i Dyrektora/Prezesa, jeśli kurs opłacany jest przez pracodawcę. W przypadku indywidualnych zgłoszeń karta powinna być podpisana przez osobę zgłaszająca się na szkolenie. Przesłana karta zgłoszenia stanowi zobowiązanie Państwa do pokrycia kosztów kursu. Ewentualna rezygnacja z kursu danego uczestnika może być dokonana przez Państwa w formie pisemnej, najpóźniej w terminie 10 dni przed rozpoczęciem kursu. Przekroczenie niniejszego terminu nie zwalnia Państwa z obowiązku zapłaty za kurs.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania kursu w przypadku niedostatecznej liczby uczestników oraz możliwość wprowadzenia zmian w programie.