+A A A-
Menu

Pestycydy w żywności

Kursy płatne

Szkolenie przewidywane jest w I półroczu 2015 r. (1 dzień). Szczegóły zostaną zamieszczone w późniejszym terminie

Ocena ryzyka dla konsumentów w wyniku pobrania pozostałości pestycydów z żywnością

Zakład Promocji Zdrowia i Szkolenia Podyplomowego oraz Zakład Toksykologii i Oceny Ryzyka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny informują, że w dniu 3 grudnia br. organizują płatne szkolenie nt. „Ocena ryzyka dla konsumentów w wyniku pobrania pozostałości pestycydów z żywnością”.

Kurs Odwołany!!!

Zagadnienia, które będą omawiane na kursie:

  • cele i podstawy analizy ryzyka,
  • naukowe podstawy oceny ryzyka,
  • ocena ryzyka dla konsumenta,
  • ocena ryzyka dla osób zawodowo narażonych,
  • ocena ryzyka w Systemie RASFF

(szczegółowy program kursu zostanie zamieszczony w późniejszym terminie na stronie: NIZP-PZH w zakładce „Pestycydy w żywności”)

Karta zgłoszenia (DOC)

Szkolenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych w.w tematyką.

Kurs odbędzie się w NIZP- PZH, Warszawa, ul. Chocimska 24, bud. AB, parter, sala nr 100. Początek zajęć godz. 10.00 Koszt szkolenia wynosi 505 zł od osoby (brutto).

Istnieje możliwość zakwaterowania w hotelach (rezerwacja we własnym zakresie): Aramis – nr tel. 022 842-09-74; Atos – nr tel. 022 841-43-95 i Portos – nr tel. 022 320-20-00, gdzie koszt jednej doby wynosi około 200 zł (pokój dwuosobowy);

Koszt zakwaterowania i wyżywienia we własnym zakresie.

Zgłoszenia kandydatów prosimy kierować na adres Zakładu Promocji Zdrowia i Szkolenia Podyplomowego NIZP-PZH (fax/tel: 0 22 54 21 299; tel.: 0 22 54 21 380) do dnia 17 listopada br. Do dnia 21 listopada prosimy o uiszczenie opłaty za kurs w wysokości 505 zł na konto bankowe NIZP-PZH: PKO BP S.A., 00-950 Warszawa, ul. Nowogrodzka 35/41, Nr 98 1020 1042 0000 8302 0200 8027.

NIZP-PZH prosi o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia, podpisanej przez Głównego Księgowego i Dyrektora/Prezesa, jeśli kurs opłacany jest przez pracodawcę. W przypadku indywidualnych zgłoszeń karta powinna być podpisana przez osobę zgłaszająca się na szkolenie. Przesłana karta zgłoszenia stanowi zobowiązanie Państwa do pokrycia kosztów kursu. Ewentualna rezygnacja z kursu danego uczestnika może być dokonana przez Państwa w formie pisemnej, najpóźniej w terminie 10 dni przed rozpoczęciem kursu. Przekroczenie niniejszego terminu nie zwalnia Państwa z obowiązku zapłaty za kurs.

Informacje merytoryczne: dr Katarzyna Góralczyk

tel. 022 54 21 370

email: kgoralczyk@pzh.gov.pl

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania kursu w przypadku niedostatecznej liczby uczestników oraz możliwość wprowadzenia zmian w programie.