+A A A-
Menu

Wykaz kursów zrealizowanych przez Studium Zdrowia Publicznego w 2007 r.

 1. Przemoc wobec dzieci – jako problem zdrowia publicznego – integracja międzyresortowa w profilaktyce zjawiska,
 2. Aktualne zagadnienia sterylizacji i dezynfekcji – poziom podstawowy,
 3. Wykrywanie j oznaczanie bakterii z rodzaju Legionella w środowisku wodnym,
 4. Metoda Western-blot w diagnostyce boreliozy z Lyme,
 5. Demografia,
 6. Profilaktyka zakażeń w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej – wymagania sanitarne ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dezynfekcji i sterylizacji”,
 7. Wykrywanie j oznaczanie bakterii z rodzaju Legionella w środowisku wodnym,
 8. Biostatystyka,
 9. Nowe regulacje prawne dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
 10. Dezynsekcja i deratyzacja – wiadomości podstawowe,
 11. Materiały i wyroby do kontaktu z żywnością – nowe regulacje prawne oraz wymagania i zmiany w zakresie limitowania substancji, warunków i metod badania migracji oraz omówienie wyników badań biegłości,
 12. Aktualne zagadnienia sterylizacji i dezynfekcji – poziom zaawansowany,
 13. Oznaczanie mikotoksyn w środkach spożywczych techniką chromatografii cieczowej w tym: ochratoksyny A w żywności dla niemowląt i małych dzieci i fumonizyn w produktach z kukurydzy. Przygotowanie próbki do analizy metodą zawiesinową. Omówienie wyników badań biegłości z zakresu mikotoksyn,
 14. Aktualne zagadnienia epidemiologii i diagnostyki laboratoryjnej wybranych inwazji pasożytniczych,
 15. Epidemiologia ogólna,
 16. Wykrywanie j oznaczanie bakterii z rodzaju Legionella w środowisku wodnym,
 17. Oznaczanie zawartości histaminy w rybach i przetworach z ryb metodą HPLC z odwróconą fazą,
 18. Metody GFAAS, FAAS, HGAAS w analizie zanieczyszczenia żywności pierwiastkami szkodliwymi dla zdrowia – kryteria dla metod analiz, niepewność, omówienie wyników badań biegłości,
 19. Zapobieganie zakażeniom w gabinetach stomatologicznych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień sterylizacji i dezynfekcji.