+A A A-
Menu

Rekrutacja do specjalizacji

Rekrutacja – specjalizacja z epidemiologii

W dniu 28.11.2013 roku w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie odbyło się posiedzenie komisji kwalifikacyjnej dotyczące specjalizacji w dziedzinie EPIDEMIOLOGIA .

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego tj. weryfikacji formalnej złożonych wniosków o rozpoczęcie specjalizacji oraz załączonych dokumentów osób aplikujących (bez rozmowy kwalifikacyjnej ), w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. (Dz. U. z dnia 17 października 2002 r. , Nr 173 poz. 1419 z późn. zm. ), komisja kwalifikacyjna postanowiła zakwalifikować 9 osób na 9 uwolnionych miejsc, w tym 3 osoby warunkowo, do czasu uzupełnienia dokumentów.

Osoby zainteresowane proszone są o pilny kontakt telefoniczny ! oraz

o sprawdzanie kolejnych wiadomości i bieżących komunikatów na stronie internetowej NIZP – PZH /zakładka Szkolenia …Rekrutacje … / .

a osoby zakwalifikowane warunkowo – proszone są o uzupełnienie dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do ! 13.12.2013 ( piątek ) !

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny !

Zakład Promocji Zdrowia i Szkolenia Podyplomowego

NIZP – PZH

Joanna Rafałowska

tel. 22 / 54 21 259

e – mail: jrafalowska@pzh.gov.pl

Rekrutacja – specjalizacja z epidemiologii

Informujemy o przyjmowaniu zgłoszeń osób z tytułem zawodowym magistra lub magistra inżyniera, zainteresowanych otworzeniem specjalizacji z epidemiologii.

Osoby zainteresowane proszone są o nadesłanie do Zakładu Promocji Zdrowia i Szkolenia Podyplomowego do 31.10.2013 wraz z WNIOSKIEM, poświadczonych kserokopii następujących dokumentów:

  • dyplomu ukończenia uczelni, a także odpowiednio dyplomu I stopnia specjalizacji;
  • informacji z miejsca pracy o stażu pracy oraz zajmowanym stanowisku, (procedura wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. – informacje §1, §3, §12 ! ) ;
  • od osób, które ukończyły kierunki inne niż wymienione w rozporządzeniu ( w/w oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje ) wymagana jest zgoda P. Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, (procedurawg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. – informacje §1, §3, §13 ! ) ;
  • oryginał podania wraz z uzasadnieniem i kontaktem telefonicznym;
  • krótki życiorys wraz z osiągnięciami zawodowymi ( np. udział w badaniach epidemiologicznych i konferencjach, publikacje, etc.).W dniach od 01.11. do 15.11.2013 prosimy o sprawdzanie informacji dot. kolejnych etapów – np. rozmowy kwalifikacyjnej na stronie internetowej NIZP – PZH /zakładka Szkolenia …Rekrutacje … / www.pzh.gov.pl (dokładna data zostanie umieszczona na stronie internetowej.)

Inne przydatne linki :

Program specjalizacji, tryb otworzenia, przebieg specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia – www.cmkp.edu.pl

Informacje szczegółowe dla osób ubiegających się o specjalizację z tytułem magister i kierunków studiów wyższych nie wyszczególnionych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002r. ( dokumenty w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia – Dz. U. Nr 173, poz.1419).