+A A A-
Menu

Pion Administracyjno-Ekonomiczny

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych

mgr inż. Rafał Patoła

Lokalizacja

Budynek C/ I piętro, pokój C 112

Sekretariat

mgr Aleksandra Kozłowska-Lisiecka

adres e- mailowy akozlowska-lisiecka@pzh.gov.pl

Budynek C, pok. 111

Tel: (22) 54-21-223

Pokój: C 111

Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych bezpośrednio podlegają następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy: