+A A A-
Menu

Dział Ekonomiczny

Kierownik
Anna Małek

Lokalizacja
Budynek C pokój 114 tel. 54 21 412

Charakterystyka

Do zakresu działania Działu Ekonomicznego w szczególności należy:

  • organizacji procesów planowania i kontroli działalności Instytutu pod kątem efektywności ekonomicznej – w tym kontrola funkcjonowania poszczególnych struktur Instytutu;
  • prognozowania, projektowania, monitoringu oraz analizy czynników kształtujących poziom rentowności ekonomicznej prowadzonych działań w dowolnych przekrojach np.: wg działu centrów kosztów, projektów, itp.;
  • opracowywania sprawozdań, zestawień, raportów, analiz ekonomicznych i prognoz ekonomicznych na potrzeby wewnętrzne Instytutu oraz instytucji zewnętrznych;
  • gospodarki składnikami majątkowymi Instytutu, w tym prowadzenie ich ewidencji oraz dokonywanie cyklicznej oceny ekonomicznej przydatności poszczególnych składników majątkowych;
  • zawierania umów krajowych i zagranicznych, których realizatorem jest Instytut oraz prowadzenia ich ewidencji;
  • fakturowania usług świadczonych przez poszczególne komórki organizacyjne na rzecz klientów zewnętrznych.