+A A A-
Menu

Dział Informatyczny

Kierownik
mgr inż. Krzysztof Ludwiniak

Lokalizacja
Budynek C, p. II, pokój 221, tel: 22 54 21 324, 22 54 21 293

Charakterystyka

Do zakresu działania Działu Informatycznego w szczególności należy:

  1. Obsługa teleinformatyczna Instytutu, utrzymywanie prawidłowego działania
    systemów teleinformatycznych, obsługa specjalistycznych programów oraz nadzór nad bieżącą eksploatacją sprzętu teleinformatycznego w Instytucie i jego zabezpieczanie;
  2. Budowanie, wdrażanie i utrzymywanie internetowych i intranetowych serwisów Instytutu;
  3. Opracowywanie, wdrażanie i zapewnianie przestrzegania procedur w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych w systemach informatycznych Instytutu;
  4. Zapewnianie legalności stosowanego oprogramowania, w tym prowadzenie jego ewidencji oraz realizacji polityki bezpieczeństwa w zakresie systemów teleinformatycznych;
  5. Opracowywanie i realizacja planów zakupów dostaw i usług zgłaszanych przez komórki organizacyjne Instytutu w zakresie zadań Działu.