+A A A-
Menu

Dział kadr

Kierownik działu: mgr Dorota Białęcka

Numer telefonu: 022 54 21 346

Adres email: kadry@pzh.gov.pl

Lokalizacja: Budynek C, pok. 217