+A A A-
Menu

Samodzielna Pracownia Komunikacji Społecznej i Marketingu

Kierownik

Lokalizacja
Budynek C, I p. 100

Charakterystyka

Rzecznik Prasowy
Monika Wróbel-Harmas
tel. (0-22) 54 21 288
+48 696 498 578
e-mail: mwrobel-harmas@pzh.gov.pl

Starszy Specjalista ds. Public Relations
Maria Wągrowska
tel. (0-22) 54 21 288
e-mail: mwagrowska@pzh.gov.pl

Do zakresu działania Samodzielnej Pracowni i Marketingu w szczególności należy:

  1. reprezentowanie Dyrektora Instytutu w kontaktach z mediami i opinia publiczną;
  2. ułatwianie dziennikarzom i innym zainteresowanym osobom, przy współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Instytutu, dostępu do wiarygodnych informacji na temat funkcjonowania systemu zdrowia publicznego na podstawie prac przygotowanych w Instytucie
  3. współudział przy tworzeniu strategii medialnej;
  4. utrzymanie kontaktów z dziennikarzami i opinia publiczną;
  5. przygotowywanie materiałów prasowych i informacyjnych;
  6. realizacja polityki informacyjnej Instytutu;
  7. opracowanie krótko i długookresowych planów mających na celu ekspansje rynkową Instytutu poprzez przygotowanie odpowiednich ofert rynkowych i rozpoznawanie potrzeb odbiorców, a także produktów – tworzenie materiałów promocyjnych, ulotek, katalogów, folderów, artykułów, itp.;
  8. prowadzenie badań marketingowych (badania rynku i zachowań konsumentów), określenie potrzeb odbiorców, gromadzenie i przetwarzanie informacji rynkowych;
  9. nadzór i koordynacja działań, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Instytutu w zakresie wprowadzania informacji na stronie internetowej Instytutu, w tym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
  10. organizowanie i prowadzenie konferencji, w tym konferencji prasowych, seminariów.