+A A A-
Menu

Sekretariat Dyrektora

Kierownik
mgr Anna Rutyna

Z-ca kierownika
mgr Aneta Trochonowicz

Lokalizacja
AB330

Charakterystyka
Do zakresu działania Sekretariatu Dyrektora w szczególności należy:

  1. Koordynacja kontaktów z organami administracji rządowej w zakresie właściwości Instytutu;
  2. Koordynacja przygotowywania materiałów i odpowiedzi dla ministra właściwego ds. zdrowia i innych organów administracji rządowej;
  3. Prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej oraz jej rozdział zgodnie z dekretacją oraz prowadzenie ewidencji korespondencji wychodzącej i przekazywanie jej do kancelarii celem wysłania;
  4. Prowadzenie czynności sekretarskich w zakresie organizacji pracy Dyrektora: prowadzenie terminarza spotkań, obsługa posiedzeń i narad organizowanych przez Dyrektora, rejestrowanie i prowadzenie spisów spraw załatwianych przez Dyrektora;
  5. Obsługa administracyjno-techniczna sekretariatu Dyrektora