+A A A-
Menu

Badania naukowe

Zakres działalności naukowej

  1. Wybrane zakażenia odzwierzęce – gorączka Q, borelioza z Lyme i bartonelozy, jako przyczyna nieodwracalnej niewydolności serca
  2. Bakterie przenoszone przez kleszcze jako czynnik etiologiczny infekcyjnego zapalenia wsierdzia w Polsce
  3. Działanie bakteriobójcze wybranych substancji na krętki Borrelia burgdorferi sensu lato in vitro i in vivo
  4. Zapalenia w obrębie gałki ocznej jako skutek chorób przenoszonych przez kleszcze
  5. Sportowcy uprawiający sporty wodne jako potencjalna grupa zwiększonego ryzyka zachorowania na leptospirozę
  6. Drobnoustroje chorobotwórcze dla człowieka w kleszczach występujących na terenie Polski

Osoby kontaktowe
Dr hab. n. med. Tomasz Chmielewski
Prof. dr hab. Stanisława Tylewska-Wierzbanowska
Mgr Beata Fiecek